ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการบริหารระบบงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการบริหารระบบงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของโคงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้ในการบริหารจัดการงานพัสดุและการบริหารระบบงบประมาณและการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตรที่อบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารงานพัสดุได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ถึงบทกำหนดโทษในหลักสูตรที่อบรมเป็นกรณีศึกษา

ระยะเวลาในการสัมมนาและสถานที่ฝึกอบรม/หลักสูตร
วันที่ 18 – 19 ก.พ. 60 โรงแรมกลอรี่ เพลส หัวหิน
วันที่ 11 – 12 มี.ค. 60 โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง
วันที่ 1 – 2 เม.ย. 60 โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 29 -30 เม.ย. 60 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก
อ่านรายละเอียนเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการสัมมนาและสถานที่ฝึกอบรม/หลักสูตร
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 จ.เลย
วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 จ.นครราชสีมา
วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 โรงแรม บาน่านา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดโครงการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณมัณฑนา แกล้วกล้า - เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ โทร.063-193 - 4988
คุณมะลิ สุทธิรักษ์ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน โทร.095 –206-9025

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com