ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพยุคดิจิทัล" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่....................

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม กำหนดการสัมมนา และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆได้ที่นี่

Click Here !
Research
Seminar
Training
Project