ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่น 3 วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณมัณฑนา แกล้วกล้า - เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ โทร. 063-193 - 4988

คุณมะลิ สุทธิรักษ์ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน โทร. 095 –206-9025

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP” (จ.เชียงใหม่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842

นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP” (จ.สุราษฎร์ธานี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842

นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP”(จ.กรุงเทพมหานคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842

นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP