ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PREV
NEXT

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาและสร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่สังคม อย่างมืออาชีพ บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Quick Link

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO²)

บริการข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอิสระ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

LATEST POSTS

VIEW ALL -
 • 21 August 2017 by Admin
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP”
  READ MORE +
 • 20 September 2017 by Admin
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  โครงการอบรม "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP" สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  READ MORE +
 • 19 September 2017 by Admin
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  หลักสูตร “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : เรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมโนโลเทล สุวรรณภูมิ
  READ MORE +
ความร่วมมือทางวิชาการ

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP