ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

บริการห้องประชุมในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ

บริการห้องประชุมในการจัดฝึกอบรมสัมมนา และจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายใน มศว และงานภายนอก

ห้องประชุมขนาดเล็ก

สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมไดจำนวน 10-12 คน อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย LCD TV ลักษณะห้องจัดเป็น
รูปแบบการประชุมหันหน้าเข้าหากัน เปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 07.30 - 20.00

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมได้จำนวน 60-80 คน อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย ระบบเสียง LCD projector ลักษณะห้องจัดเป็นรูปแบบการประชุม พร้อมชุดไมค์ประชุม อุปกรณ์เสริม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขอใช้เพิ่มเติมได้

READ MORE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร : 0-2259-5511 หรือสอบถามได้ทางอีเมล Center.cas.swu@gmail.com

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP