ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริการห้องประชุมในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ

บริการห้องประชุมในการจัดฝึกอบรมสัมมนา และจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายใน มศว และงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริการห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัย เพื่อใช้ในการประชุมและหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิจัย ห้องประชุมที่สามารถให้บริการทั้ง ในด้านการสัมมนาและฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดห้องประชุมและสถานที่ที่จะขอใช้บริการได้ หรือตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมและผลการจองห้องประชุมได้ง่ายๆ ผ่านทางเวบไซด์


ห้องประชุมเล็ก

ห้องประชุมขนาดเล็ก

สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมไดจำนวน 10-12 คน อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย LCD TV ลักษณะห้องจัดเป็นรูปแบบการประชุมหันหน้าเข้าหากัน


ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com