ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ศุนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • บริการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ

    โดยมีนักวิชาการที่มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา
  • จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

    เรามีประสบการณ์และชำนาญด้านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  • การบริการปรึกษาวิจัย วิชาการ และประเมินผล

    เราสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัย ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
Read More

ผลงานโครงการของเรา

95 Projects

โครงการปี 2557

96 Projects

โครงการปี 2558

109 Projects

โครงการปี 2559

87 Projects

โครงการปี 2560
ความร่วมมือทางวิชาการ

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP